topbar

Ajankohtaista: Yrityksen sopimusasiat

15.06.2018 11:48

Yrityksen sopimusasiat
 

Yritysjohdon tulisi varmistua riittävästi siitä, että kaikki yritystä koskevat sopimukset säilytetään hallitusti ja että organisaation asianomaiset henkilöt tuntevat sopimusten keskeisen sisällön. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää sopimuksiin, joihin liittyy sopimussakkoehto, korvausvelvollisuus tai muu sanktioehto.

Yrityksen tai sen sopimuskumppanin toimintaympäristön muutos saattaa merkitä voimassaolevan sopimuksen merkityksen muutosta. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi sopimuksen irtisanomisella saatetaan lisätä yrityksen toimintavapautta, pienentää riskiä sopimusrikkomuksesta tai muuttaa sopimuksen hinnoitteluehtoa yrityksen kannalta edullisempaan suuntaan.

Sopimusvalvonta saattaa myös paljastaa uhkaavan tai tapahtuneen sopimusrikkomustilanteen, johon on syytä reagoida yrityksen etujen turvaamiseksi. Sopimuskannan läpikäyminen ja analysointi on syytä suorittaa aika ajoin, erityisesti kriittisten henkilövaihdosten jälkeen.

Yrityksen kannalta keskeisiä sopimuksia ovat esimerkiksi yhteistyösopimus, palvelusopimus, kauppasopimus, ostosopimus, myyntisopimus, hankintasopimus, immateriaalioikeuksia koskeva sopimus, vuokrasopimus, lisenssisopimus, osakassopimus, vahingonkorvaussopimus.

Näihin ja moniin muihin sopimuksiin liittyviin kysymyksiin saat asiantuntevaa apua toimiston lakimieheltä!